Search

Reformski paket: Radionice za šefove biroa i rukovodioce filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Kao nastavak aktivnosti započetih u saradnji sa službama/zavodima za zapošljavanje FBiH, danas je počeo ciklus radionica za šefove biroa i rukovodioce filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, koja za cilj ima obraditi osnovne postulate strategije i izrade plana saradnje sa poslodavcima, kao i moguće modalitete te njihovu praktičnu implementaciju na lokalnom nivou. 

Kako smo i ranije pisali, novi model rada sa korisnicima usluga javnih službi/zavoda za zapošljavanje u BiH (u nastavku JSZZ/ZZZ) temelji se na jačanju savjetodavnog rada sa nezaposlenim osobama – aktivnim tražiteljima zaposlenja ali i na unapređenju  saradnje sa poslodavcima. Kako je naglašeno u uputstvima za rad biroa, urađenim uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP), savjetodavni rad sa nezaposlenim osobama se provodi u cilju njihove aktivacije, odnosno zapošljavanja. Da bi se to ostvarilo, neophodno je ojačati posredovanje u zapošljavanju što je glavna funkcija svih javnih službi/zavoda za zapošljavanje.

Jačanje funkcije posredovanja podrazumijeva da služba/zavod na raspolaganju ima dovoljno mogućnosti posredovanja nezaposlenih osoba u zapošljavanje, tj. više informacija o slobodnim radnim mjestima, a takođe i kvalitetno posredovanje što podrazumijeva posredovanje adekvatnih klijenata – klijenata koji odgovaraju zahtjevima poslodavca i posreduju se u najkraćem mogućem vremenskom periodu. 

Današnja radionica jedna je od tri radionice koje će se održati tokom mjeseca septembra i namijenjena je šefovima biroa te rukovodiocima filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ovim radionicama takođe prisustvuju i viši stručni saradnici za posredovanje. 

Prethodno je održan sastanak sa menadžmentom službi/zavoda za zapošljavanje u BiH u sklopu kojeg su razmatrana stanovišta svih lokacija u BiH kada je u pitanju saradanja sa poslodavcima, imajući u vidu da Projekat ima ostvarenu ili planiranu saradnju sa svim javnim službama za zapošljavanje.

Uvodnu riječ ispred Projekta održao je dr Ranko Markuš, rukovodioc Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Današnju radionicu realizuju eksperti Meri Lorenčič i Benjamin Kadić, dok su u svojstvu stručne i tehničke podrške ispred Projekta zapošljavanja mladih (YEP) prisutne Venesa Omerhodžić Klempić, viša stručna saradnica za sektor zapošljavnja i Alma Suljović, stručna saradnica za razvoj i upravljanje ljudskim resursima

Uvodno obraćanje rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih (YEP), dr Ranka Markuša.
Uposlenici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – radionica za šefove biroa i rukovodioce filijala.
gđa Meri Lorenčič i Benjamin Kadić, moderatori radionice.

 

Druge objave u kategoriji