Search

Reformski paket: Priprema građevinskih radova u novim prostorijama biroa Novi Grad

U sklopu Reformskog paketa, kreiranog kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, u pripremi je podrška realiaciji uspostave Biroa Novi grad na novoj lokaciji. Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo odobrila kupovinu prostorija biroa na Dobrinji, postepeno se dolazi do rješenje najvećeg problema SLužbe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. 

Ovo je i najmnogoljudniji sarajevski biro na čijoj se evidenciji nalazi gotovo cijela armija u potrazi za poslom njih 18.409 ili 27,77% od ukupnog broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo što je dijelom posljedica i činjenice da na teritoriji ove općine živi i najveći broj stanovnika (119.694). Imajući u vidu ove statističke podatke neupitna je činjenica da je podrška na podizanju kvaliteta usluga za nezaposlena lica bila prijeko potrebna. Ranije je ovaj biro funkcionirao u iznajmljenim prostorijama u koje nije bilo moguće vršiti nikakva ulaganja što je menadžment Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo prepoznao kao prepreku koja je sprečavala funkcionisanje ovog biroa prema novom modelu rada.

Ovaj biro je drugi biro, pored biroa Vogošća u sklopu JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, koji je imao realnu potrebu za izmještanjem prostorija, odnosno za novim prostorijama, a kako bi se obezbijedila adekvatna infrastruktura za provedbu reformskih aktivnosti.

Prostorije, koje su trenutno u fazi adaptacije, biti će opremljene i potupno prilagođene, izgledom i funkcionalnošću EU standardima a u cilju osiguranja adekvatnih uslova rada, te samim tim i unaprjeđenja usluga za njene korisnike – nezaposlene i poslodavce. 

Planirane infrastrukturne promjene stvorit će uslove za uvođenje razdvojenih usluga – administrativnih i savjetodavnih, što je garancija pružanja visokokvalitetnih usluga nezaposlenim licima i efektivniji pristup rješavanju problema nezaposlenosti. 

 

Druge objave u kategoriji