Search

Reformski paket: Situaciona analiza Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik

Danas je održan sastanak sa direktorom Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik, gospodinom Željkom Lončarom sa kojim su razmatrana moguća unapređenja programskih aktivnosti službe i pripadajućih biroa/ispostava. Sastanak je održan i sa rukovoditeljicom biroa Travnik nakon čega je obavljen grupni intervju sa uposlenicima. 

Bitno je napomenuti da je Projekat zapošljavanja mladih – YEP,  podržan od strane Ambasade Švicarske, i ranije prepoznao Službu za zapošljavanje KSB/SBK kao primjer dobre prakse što je i naznačeno u jednoj od studija slučaja YEP-a, iz 2013.godine. 

Služba za zapošljavanje KSB/SBK već primjenjuje praksu razdvojenih evidentičarskih i savjetodavnih usluga, dok su takođe prethodno stvorili infrastrukturne preduslove za realizaciju reformskih aktivnosti. Ova služba je već ranije usvojila inovirane metode i principe rada koji su predmet redovnih revizija. Jedan od primjera uvođenja inoviranih metoda je i “Vodič kroz novi pristup u radu Ispostava/Biroa”, koji je tokom 2014. dopunjen i revidiran od strane službe a kako bi se unaprijedila njegova praktična primjena. 

Služba za zapošljavanje KSB/SBK je takođe razvila bazu internih trenera, koji dva puta godišnje realizuju obuke primarno fokusirane na edukaciju uposlenika o internim tehničkim procedurama. 

Ispostava/biro Travnik

Interes za saradnju te prostor za unapređenje postojećih usluga i programskih aktivnosti postoji – buduće razvojne politike trebale bi biti primarno usmjerene na unapređenje kapaciteta uposlenika službe a kroz realizaciju obuka. 

Šalter sala Ispostava Vitez
Sastanak sa voditeljicom ispostave Vitez
Ispostava/biro Vitez

Ispostava/biro Vitez

Druge objave u kategoriji