Search

Reformski paket: Rekonstrukcija Biroa Tuzla napreduje

Promjena procedura rada i uvođenje novih metoda u javne službe za zapošljavanje zahtjeva značajne promjene infrastrukture kako bi se iste mogle primjenjivati u adekvatnim prostorijama za klijente. S tim u vezi, Reformski paket kojeg implementira Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uz podršku Projekta YEP predviđa rekonstrukciju opštinskih biroa. Do sada su prostorije biroa Gradačac i Banovići prilagođene novim procedurama, te Lukavac par godina ranije, a u toku je izgradnja Biroa Tuzla u prizemnim prostorijama Službe za zapošljavanje.

Do sada je Biro Tuzla administrirao u veoma neuslovnim prostorijama koje ne odražavaju da se tu odvijaju važne aktivnosti u polju zapošljavanja, provode programi aktivne politike zapošljavanja, izvode radionice u Klubu za traženje posla itd. Kako bi se promijenila cjelokupna organizacija rada u Službi, bilo je neophodno definisati novi model rada sa klijentima ali i omogućiti adekvatne i uslovne prostorije za rad, naročito savjetodavaca kojima je potrebna adekvatna infrastruktura kako bi pružali savjetodavne usluge. Menadžment Službe je u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) kojeg podržava Vlada Švicarske pristupio prilagodbi infrastrukture Biroa Tuzla krajem augusta ove godine.  Rekonstrukcija obuhvata prizemlje zgrade, izgradnju šalter sale, sale za sastanke i edukativne radionice, kancelarije za savjetovanja i info-zone za Ogledni Biro Tuzla. Završetak radova je planiran do kraja ove godine, a u međuvremenu šefica Biroa Tuzla uz podršku direktora Službe je već krenula u primjenu Uputstva za rad opštinskih biroa (informativni seminari se izvode svake sedmice, formiraju se grupe ze Klub za traženje posla, administrativni poslovi se obavljaju u improviziranoj šalter sali koja je na inicijativu direktora uspostavljena prije nekoliko mjeseci, dok se individualno savjetovanje ne provodi zbog nedostatka kancelarija za savjetodavce).

Kao takav, morat će odgovoriti novim zahtjevima tržišta rada, a kako bi se brže i efikasnije pružale usluge i integrasalo na tržište rada što veći broj nezaposlenih lica. Renoviranje napreduje očekivanom dinamikom:

tuzla-renoviranje-1

Foto: Ulaz u zgradu Službe danas 19/10/2016

Druge objave u kategoriji