Search

Reformski paket: Sastanak sa menadžmentom Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke

Danas je održan sastanak sa menadžmentom Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke a sa ciljem daljnjih dogovora po pitanju infrastrukture, izmjena sistematizacije radnih mjesta u Službi, izgradnje kapaciteta, IT podrške u cilju adekvatne primjene novih metoda rada. Sastanku su ispred Projekta zapošljavanja mladih prisustvovali Alma Suljović, stručna saradnica za razvoj ljudskih kapaciteta, Maja Zirojević Bužo, stručna saradnica za finansije i rukovodilac Projekta Dr Ranko Markuš, dok su ispred Službe za zapošljavanje prisustvovali voditeljica podružnice Ivana Erceg i koordinator Radne grupe Vitomir Filipović, voditelj podružnice Grude, a pored predstavnika službe i projekta prisustvovali su i predstavnici izvođača radova za podružnicu Posušje. 

Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke je do sada putem Radne grupe usvojila Uputstvo o radu sa klijentima, Kompetencijski okvir za ključne poslovne procese te su zaposlenici podružnica učestvovali u Uvodnoj obuci za primjenu novih metoda rada, radionicama sa voditeljima podružnica o suradnji sa poslodavcima a u narednoj godini u skladu sa svojim Planom obuka će se nastaviti izgradnja ljudskih kapaciteta, a imajući u vidu da su nosioci promjena upravo zaposlenici službi. Infrastrukturna podrška će biti ključna za primjenu novih metoda rada te će  zaposlenici podružnice Posušje koja je odabrana kao Ogledna podružnica za ovu službu u novim, prostranijim i moderno opremljenim prostorijama moći implementirati sve dogovorene aktivnosti i usluge, kao što su informisanje nezaposlenih putem info seminara, individualno savjetovanje i izrada Individualnog plana zapošljavanja, motivacione seminare ili klub za traženje posla te organizovati susrete sa poslodavcima putem pojedinačnih ili grupnih sastanaka. Konačni cilj svih aktivnosti je unapređenje funkcije posredovanja u službama za zapošljavanje i uvođenje savjetodavne podrške za klijente koja do sada nije postojala. 

U nastavku su današnje fotografije na kojima se vidi napredak radova u Posušju:

Druge objave u kategoriji