Search

Reformski paket: Svečano otvorene nove prostorije Ispostave Tomislavgrad

Županijski zavod za upošljavanje Livno uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) je danas svečano otvorio poslovne prostorije Ispostave Tomislavgrad  u ulici Mijata Tomića b.b.

Otvaranju ispostave su prisustvovali predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje, predstavnici općine Tomislavgrad, Projekta zapošljavanja mladih YEP. 

Nove prostorije Ispostave Tomislavgrad omogućavaju potpunu primjenu novih metoda rada, te sadrže moderno opremljene kancelarije za savjetodavce, šalter salu i salu za grupni rad.

Ranije se čitava ispostava nalazila u dvije prostorije te nije bilo moguće pružati savjetodavne usluge, niti organizirati grupno informisanje, savjetovanje ili sastanke sa poslodavcima.  Ključ za integraciju nezaposlenih lica na tržište rada leži u poboljšanoj i kontinuiranoj komunikaciji sa poslodavcima sa jedne strane i intenzivnom radu sa nezaposlenim licima sa druge strane. Ovakva podjela organizacije rada će omogućiti više vremena za rad sa nezaposlenim licima i poslodavcima. 

Druge objave u kategoriji