Search

Reformski paket: Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke usvojila Uputstvo za rad

Služba za upošljavanje Županije Zapadnohercegovačke donijela je formalni akt – odluku kojom se usvaja “Uputa za rad u podružnicama” ove Županije koja je razvijena u sklopu reforme koju Projekat zapošljavanja mladih (YEP) provodi uz podršku Vlade Švajcarske.

Ogledna podružnica biće Podružnica Posušje, a planirano je da se, nakon što novi model rada bude testiranu ovoj Podružnici, započne sa primjenom na nivou cijele Službe.

Rezultat je ovo procesa koji je započeo provođenjem Situacijske analize, nakon čega su uslijedile obuke za zaposlenike, a u narednom periodu biće osigurana dalje podrška u skladu sa dogovorenim investicijskim i akcionim planovima. 

Uputstvima o radu (koja su izrađena za sve JSZ koje su se opredijelile da primjenjuju novi model rada – Reformski paket) definiraju se i usluge, poslovni procesi, ali i obveze i zadaci svakog pojedinog zaposlenika u sistemu, što u končnici vodi modernom i efikasnom evropskom modelu rada institucija, u službi građana i građanki.

Novi organizacijski model fokusira se na krajnje rezultate svojih aktivnosti, ima decentraliziranu strukturu, te promovira konkurenciju među podružnicama.

Korisnici usluga se po prvi put definiraju kao “klijenti” kojima treba dati mogućnost da uz savjetodavnu stručnu pomoć kreiraju uslugu koja im je neophodna kako bi u konačnici ostvarili cilj – zaposlenje.

 

Druge objave u kategoriji