Search

Reformski paket: Svečano otvoren biro Kladanj

Uz prisutstvo velikog broja zvanica i predstavnika lokalne zajednice na čelu sa načelnikom općine g. Jusufom Čavkunovićem danas je svečano otvoren rekonstruisani biro Kladanj. Prisutnima se obratio i direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona g. Senad Muhamedbegović koji je kazao da je ova služba krajem 2015.g. započela reformske promjene koje još uvijek traju. Da je riječ o čvrstoj opredjeljenosti menadžmenta da se istraje na ovom putu govori i činjenica da Služba za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona sufinansira sve aktivnosti te se svi koraci planiraju u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) koji je uz podršku Vlade Švajcarske inicijator i generator reforme. 

Svečano otvaranje biroa Kladanj

Reforma podrazumijeva promjenu sistema rada u općinskim biroima za zapošljavanje, sa fokusom na razdvajanje administrativnih od savjetodavnih usluga. Cilj reforme je osigurati da se resursi službe koriste  za direktan rad sa klijentima i nezaposlenim licima i poslodavcima kako bi se nezaposlene osobe što je prije moguće uključile na tržište rada. Kako bi reforma bila uspješno provedena pored edukacije zaposlenika potrebno je prilagoditi i fizički prostor, koji podrazumijeva izgradnju šalter sale, info zone, sale za grupna savjetovanja i kancelarija za individualna savjetovanja.

Sala za grupno savjetovanje u birou Kladanj

U ovoj Službi nove procedure u rad provode se u biroima Tuzla, Gradačac, Banovići, Lukavac i Kalesija, a  od danas i u birou Kladanj.

 

Druge objave u kategoriji