Search

Reformski paket u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – uvođenje novih procedura i u Birou Šekovići

Birou u Šekovićima predstoji uređenje infrastrukture čime će se stvoriti preduslovi za implementaciju aktivnosti Reformskog paketa i uvođenje novih procedura rada. 

Planiranim aktivnostima obuhvaćeno će biti 10 biroa/filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske a to su Bratunac, Šekovići, Derventa, Trnovo, Banjaluka, Prijedor, Foča, Laktaši, Istočna Ilidža.  Važno je istaknuti da se sve aktivnosti odvijaju uz zajedničko ulaganje Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske te u skladu sa vizualnim standardima i definisanim procesima rada u sklopu reforme koju YEP provodi i sa ovim Zavodom ali i sa ostalim kantonalnim službama. 

Predstavnici YEP tima danas su bili u obilasku biroa, te u nastavku donosimo kratki foto izvještaj: 

Druge objave u kategoriji