Search

Reformski paket: Unapređenje savjetodavnog rada u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

Danas se, u biroima ZZZRS, realizuje coaching podrška sa ciljem unapređenja rada savjetodavaca i pružanju podrške pri implementaciji novih procedura rada a primarno podrške pri realizovanju individualnog savjetovanja. Realizuju se coaching posjete biroima Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža te biro Pale. 

Coaching tehnika je interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultat.

 

Coaching podrška koju realizuju stručnjaci Projekta zapošljavanja mladih (YEP) podrazumijeva proces koji se sastoji od tri faze: 

  1. Briefing – stručnjak (u ovom slučaju “coach”) , prije samog početka procesa individualnog savjetovanja, savjetodavca informiše o toku coaching podrške; ciljevima te načinu realizacije te koje informacije po okončanju opservacije savjetodavac može očekivati. 
  2. Intervju – savjetodavac realizuje individualno savjetovanje sa klijentom. Straučnjak je u prosotriji i prema već uvriježenoj praksi nadgleda proces realizacije. 
  3. Feedback – savjetodavac po okončanju intervjua dobija povratnu informaciju o realizovanom intervjuu sa klijentom, zapažanja i preporuke za poboljšanje. 

Coaching podršku, u saradnji sa timom Projekta zapošljavanja mladih (YEP) realizuje gđa Meri Lorenčič. 

Ove sedmice, kako je najavljeno biće održana obuka za oblast javnih nabavki, planiraju se obuke za evidentičare, a naredne sedmice u Mostaru će se sastati članovi internih komisija  za evaluaciju IPZ-a kako bi radili na razvoju izvještaja za praćenje i evaluaciju ovog savjetodavnog alata.

Druge objave u kategoriji