Search

Reformski paket: Coaching podrška savjetodavcima u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske već dulji vremenski period provodi reformu rada Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Tokom ovog procesa fokus je bio na uspostavi šalterskog sistema rada kako bi se razdvojile administrativne funkcije od savjetodavnih, izradi pratećih internih dokumenata kako bi se osigurale kvalitetnije usluge za nezaposlene, uvođenju sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, obukama za zaposlenike u cilju jačanja cijelog seta vještina neophodnih za rad prema novom modelu rada.

Evropska praksa pokazuje da uvođenje seta alata i elemenata u procesu reforme u nekoj  instituciji zahtjeva produbljenu podršku koja se ogleda u praćenju zaposlenika na radnom mjestu odnosno u objektivnoj procjeni kvalitete novouspostavljenih procesa u cilju daljeg unapređenja efikasnost i efektivnosti novog modela rada.

Shodno navedenom,  tim Projekta zapošljavvanja mladih danas vrši coaching podršku savjetodavcima u Birou Banja Luka pri Filijali Banja Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kako bi se procijenio kvalitet savjetodavnog rada i izrade Individualnih planova zapošljavanja, te dale povratne informacije savjetodavcima u cilju unapređenja savjetodavnih vještina i nadogradnje kompetencija. 

Nalazi coaching podrške i povratne informacije biće osnova za planiranje dalje podrške, obuke za savjetodavce, pri čemu će se izraditi precizan plan obuka utemeljen na nalazima TNA analize, te strateških ciljeva institucije, odnosno Strategije zapošljavanja Republike Srpske. 

Druge objave u kategoriji