Search

Sajam zapošljavanja u Sarajevu: Nedostaje li kvalitetne i stručne radne snage?

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo i ove godine je organizovala Sajam zapošljavanja za poslodavce i nezaposlene osobe koji se danas održava u Domu mladih u sklopu Centra Skenderija.

Ovogodišnji sajam, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo realizuje u saradnji sa partnerima Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH te Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. U okviru sajma predstavilo se 18 srednjih strukovnih škola, na čijim štandovima su prezentirani učenički radovi, odnosno zanatska zanimanja za koje se obrazuju učenici ovih škola.

Kako je i navedeno u samom pozivu za sajam, primarni cilj Sajma je povezivanje nezaposlenih osoba sa poslodavcima a pored ponude slobodnih radnih mjesta kod velikog broja poslodavaca koji učestvuju na na ovogodišnjem Sajmu, posjetioci imaju priliku da posjete i štand Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo gdje se mogu informisati o postojećim aktivnim mjerama zapošljavanja – aktuelnim programima za podsticanje zapošljavanja, Klubu za traženje posla, samozapošljavanja, obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Kako prenosi Oslobođenje, iz Udruženja poslodavaca naglašavaju da je namjera ovih aktivnosti doprinijeti usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, povećanju zaposlenosti u KS-u, jačanju lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO.

Ujedno, učenicima i roditeljima žele se predstaviti programi škola urađeni s ciljem da se obrazuju kadrovi koji će savladanim znanjima i vještinama odgovoriti zahtjevima poslodavaca i brzo pronaći posao, a ne kadrove za biroe za zapošljavanje.

(Ne)usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada? 

Tokom otvaranja sajma, naglašeno je da poslodavci imaju potrebe za kompetentnom radnom snagom, ali da postojeći obrazovni sistem i programski ciljevi uglavnom nisu koncipirani tako da obrazuju kadrove koji bi se relativno brzo mogli uključiti u proces rada. 

Kao jedan od problema spomenute su i nedovoljne kompetencije učenika koji završe stručno školovanje te nedostatak minimalnog praktičnog iskustva koji bi im osiguralo bržu prilagodbu zahtjevima radnog mjesta. 

Klix navodi kako je Kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović, a u ovom kontkestu, ukazala na potrebu da se upisna politika u školama radi na osnovu potreba tržišta rada. Suština je, kako je istakla, da se školuju kadrovi koji će posjedovati odgovarajuća znanja i vještine koje su potrebne poslodavcima.

Mogućnosti u okviru Sajma zapošljavanja 2018? 

Poslodavci na izloženim pultovima imaju priliku  prezentirati svoju firmu ili obrt, izložiti kadrovske potrebe, obaviti intervju sa kandidatima, popuniti kadrovsku arhivu sa novim biografijama.

U okviru pratećeg sajamskog programa organizovane su radionice, panel diskusija o dualnom obrazovanju, posredovanju u zapošljavanju i potrebama poslodavaca za radnom snagom. Svi koji su u potrazi za poslom, imaju priliku uspostaviti direktan kontakt sa poslodavcima, predstaviti im se i predati svoje biografije (CV). Sajam zapošljavanja izvrsna je prilika za ostvarenje neposrednih kontakata između poslodavaca, onih koji traže zaposlenje i obrazovnih ustanova.

Takođe, u sklopu izložbenog dijela sajma, nezaposleni ali i svi ostali posjetioci mogu pronaći informacije o aktivnim mjerama zapošljavanja koje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nudi a posebno aktivnostima Kluba za traženje posla koji djeluje u okviru SZZKS a koji je, kao vid grupnog savjetovanja, uspostavljen uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). 

 

Druge objave u kategoriji