Search

Saradnja između univerziteta i privatne privrede je svjetski trend

U svrhu promoviranja saradnje poslovnog sektora i obrazovanja između kompanija i akademskih institucija jučer je u Sarajevu potpisan sporazum između Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) i Internacionalnog Burč univerziteta, koji su u ime ove dvije institucije potpisali Alexander Maerdian i rektor prof. dr. Mehmet Uzunoğlu.

Dvije institucije udružit će se u ostvarivanju zajedničkih interesa kroz organizaciju seminara i konferencija, obezbjeđivanja prakse za studente, međusobnu promociju i posebne pogodnosti za magistarske i doktorske studije.

Povodom potpisivanja ovog sporazuma Alexander Maerdian izjavio je da Predstavništvo njemačke privrede u BiH od saradnje očekuje da će imati praktične primjere dodatnih kvalifikacija studenata, poboljšanje izgleda za zapošljavanje, ali i da se nada da će firme iz Bosne i Hercegovine imati bolji pristup kvalifikovanoj radnoj snazi. Pored toga, saradnja može biti proširena i na druge aspekte od kojih je istakao obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

“Saradnja između univerziteta i privatne privrede su u cijelom svijetu jedan veliki trend. Mi smo se eksplicitno odlučili za saradnju sa Burch univerzitetom i ovo je naša prva saradnja sa univerzitetom”, kazao je Maerdian te dodao: “Mi kao predstavništvo njemačke privredne komore u Bosni i Hercegovini trenutno brojimo oko 100 članova,  tj. firmi u BiH i mi se nadamo da će i naši članovi, dakle naše firme, imati dodatni kontakt sa univerzitetom i samim tim i studentima.”

Rektor, Mehmet Uzunoğlu također je izrazio zadovoljstvo sporazumom koji će poslužiti kao okvir za saradnju, tim više što su na univerzitetu već poduzete akcije na usaglašavanju nastavnih planova i programa sa potrebama realnog sektora, a zajedničke aktivnosti sa AHK doprinijet će postizanju izvrsnosti u obrazovanju i odgajanju mladih kadrova koji će i prije završetka studija biti u prilici svojim znanjem ravnopravno učestvovati u poslovnim procesima.

Saradnja između visokoškolskih institucija i privatnog sektora jedan je od veoma bitnih segmenata razvoja Bosne i Hercegovine i svakako će doprinijeti poboljšanju i standarda studiranja sa jedne strane, ali i pružiti mogućnost poduzetnicima da se aktivno uključe u proces izgradnje bolje budućnosti zaključeno je na sastanku.

Druge objave u kategoriji