Search

Sarajevo: Nezaposlenost pada od početka reforme, na evidenciji i dalje skoro svih struka

Koncem mjeseca juna 2018. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo bilo je ukupno registrovano 62.750 nezaposlenih osoba.

Broj nezaposlenih osoba po općinama, prema evidencijama općinskih biroa u Kantonu Sarajevo najveći je na području Novog Grada, a iznosi 17.143, zatim slijedi Ilidža sa 10.355, Novo Sarajevo sa 7.660, Centar sa 7.198, Stari Grad sa 5.581, Hadžići sa 4.913, Vogošća sa 4.718, te Trnovo sa 488 prijavljenih nezaposlenih osoba.

1nezaposlen 1

Grafikon Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo 

Ono što iznenađuje jest podatak kako se u evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nalaze i osobe koje pripadaju kategoriji deficitarnih zanimanja, ali i onih koji su diplomirani inženjeri, doktori medicine, informatičari i slično za kojim već godinama na tržištu rada vlada potražnja.

Tako je na „birou“ – ako gledamo detaljne statističke podatke na dan 31. marta – 159 dipl. mašinskih inženjera i 100 dipl. inženjera elektrotehnike, a već godinama se u javnosti ponavlja teza kako kompanije imaju velike probleme jer ne mogu naći inženjere.

Ironično zvuči činjenica kako su u evidenciji nazaposlenih i 235 kriminalista ako se zna podatak da MUP-u KS-a nedostaje stručnog kadra.

Ukupan broj evidentiranih nezaposlenih osoba sa VSS (fakultetska diploma) iznosi 8.101, od tog broja najveći broj je diplomiranih ekonomista od 1.154.

Ni završetak studija medicine više nije jamstvo da ćete nakon fakulteta dobiti posao. Tako su u KS-u registrirana 73 doktora medicine i 136 doktora stomatologije koji se nalaze na Službi za zapošljavanje.

1nezaposlen 2

Grafikon Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Međutim, podsjećamo, da su ovo detaljni statistički podaci na dan 31. mart tekuće godine.

U međuvremenu, krajem aprila, potpisan je ugovor između Službe za zapošljavanjeKS-a i deset javnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja ovog kantona o zapošljavanju na godinu dana ukupno 70 doktora medicine s evidencije nezaposlenih osoba.

Ono što je veliki problem jest neusklađenost obrazovnog sistema s tržištem rada.

Posljedica toga činjenica je kako se na Službi za zapošljavanje nalazi skoro 1000 pravnika, više od 450 socijalnih radnika, novinara više od 330…

Obrazovni sistem i dalje proizvodi ove kadrove, dok, s druge strane, nemamo, primjerice, inženjere vazdušnog saobraćaja i drugih zanimanja za kojima vlada velika potražnja. Kada se riješi ovaj problem, broj nezaposlenih će bitidaleko manji nego što je sada.

(radiosarajevo)

 

Druge objave u kategoriji