Search

Sastanak partnera Švicarske agencije za razvoj i saradnju

Danas se u Sarajevu održava sastanak partnera Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Cilj sastanka je usklađivanje djelovanja kroz primjenu zajedničkih strateških pristupa i geografske koncentracije intervencija. Imperativ je osiguranje i aktivno promoviranje sinergijskog djelovanja svih partnera SDC-a.

U okviru opšteg cilja djelovanja SDC u Bosni i Hercegovini: Švicarska doprinosi tranziciji BiH ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji i decentraliziranom, demokratskom političkom sistemu, sa dugoročnijom perspektivom evropskih integracija, Projekat zapošljavanja mladih ostvaruje doprinos usmjeren ka smanjenju nezaposlenosti u BiH kroz povećanje dosega zavoda za zapošljavanje / posredovanje pri nalaženju posla.

Više informacija o aktivnostima YEP-a i drugih partnera Švicarske agencije za razvoj i saradnju dostupno je na web sajtu SDC-a.

Druge objave u kategoriji