Search

Sastanak Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa u Službi za zapošljavanje Hercegovačko- neretvanske županije

Danas se u Službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije održava sastanak Radne grupe sa ciljem praćenja implentacije Reformskog paketa. Tokom sastanka je bilo govora o provođenju novog modela rada u Podružnici – Odjeljenju 1 koje već bilježi rezultate prema indikatorima koji su definirani Uputstvom o radu u podružnicama HNŽ/K pa je evidentiran određeni broj provedenih info seminara, u prosjeku četiri mjesečno, broj osoba u savjetodavnom procesu itd., a dogovoreno je da će od februara sa primjenom Uputstva započeti i zaposlenici Podružnice Konjic. Za naredni mjesec planiran je i završetak prilagodbe infrastrukture u Podružnici Čitluk u kojoj će biti osigurani uslovi za rad prema novom modelu.

Također, i ova će Služba,  po uzoru na Javne službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, uvesti novu metodologiju kada je u pitanju karijerna orijentacija učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola koja podrazumijeva aktivan rad zaposlenika JSZZ sa pedagozima kako bi se u radu sa mladima uvelo korištenje audio – video materijala i Priručnika “Zumiraj zapošljavanje mladih”. Cilj primjene ove metodologije je da se ovim vidom savjetovanja obuhvati što je veći broj učenika koji na ovaj način dobijaju sveobuhvatnije informacije o tehnikama i vještinama koje su potrebne na tržištu rada. 

Druge objave u kategoriji