Search

Sastanak voditelja Klubova za traženje posla

Danas i sutra  se u Biznis inkubatoru Networks u Sarajevu održava sastanak voditelja Klubova za traženje posla  sa ciljem  kontinuiranog unapređenja  metodologije rada, a u skladu sa iskustvima sa terena, te obuka voditelja za kvalitetnije određivanje ciljeva zapošljavanja, profiliranje vještina nezaposlenih i povezivanje sa mogućnostima koje se objavljuju na www.berzarada.ba a prikupljaju ih kolege iz CISO centara, savjetodavci i zainteresovani pojedinci.

Kako se ovih dana u okviru obilježavanja 20 godina Švicarske saradnje u BiH održava niz prigodnih događaja te su posjeti BiH brojni gosti iz Švajcarske,  sastanaku voditelja se pridružila i visoka delegacija Švajcarske u sastavu gđa Elisabeth von Capeller, ambasadorica i direktorica odjela za saradnju sa Istočnom Evropom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) švajcarskog Saveznog ministarstva vanjskih poslova i  g. Martin Saladin, direktor odjela za globalnu saradnju Državnog sekretarijata za ekonomske odnose (SECO) švicarskog Saveznog ministarstva za ekonomske odnose, obrazovanje i istraživanje. Prisutne je pozdravio g. David Kramer zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švajcarske u BiH.

Ovo je prilika da se švajcarskoj delgaciji predstavi reforma u javnim službama za zapošljavanje u BiH, koju Projekat zapošljavanja mladih provodi uz podršku Vlade Švajcarske u saradnji sa službama za zapošljavanje u kojoj je aktivna mjera Klub za traženja posla jedan od bitnih elemenata. Obuku vodi g. Saša Niklanovič koji ima 33 godine iskustva na području karijerne orijentacije i politika zapošljavanja i koji je radio na uspostavi Klubova za traženje posla u Sloveniji, učesnici su prije početka obuke obišli Biznis inkubator Networks koji u BiH predstalja relativno novi koncept poslovanja iako ova praksa već dugo postoji u svijetu. Voditelji Klubova za traženje posla će tekođer učestvovati u današnjem dobrotvornom koncertu u Domu mladih u Skenderiji u sklopu obilježavanja 20 godina Švajcarske saradnje u BiH.

Druge objave u kategoriji