Search

Potpuni prenos internog sistema obuka na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Danas je u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske održan sastanak na kojem se razgovaralo o planiranju obuka za 2019.godinu, kao i potpuni prenos sistema obuka na Zavod.

Jedna od osnovnih namjera aktivnosti koje se provode je jačanje prenos realizacije programa razvoja ljudskih kapaciteta na Zavod, pri čemu je posebno važan aspekt razvoja grupe internih trenera, plan obuka za 2019.godinu, te sadržaj kurikuluma tih obuka. 

Takođe, na sastanku je razmatrana postojeća baza internih trenera sa ciljem proširivanja iste a kako bi Zavod, u konačnici, imao znatno veći broj uposlenika/ca osposobljenih za obuku svojih kolega.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) završava svoje aktivnosti 1.aprila 2020.godine, te se čitav reformski paket prenosi na upravljanje javnim službama za zapošljavanje. Slične aktivnosti se provode i u FBiH, sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. 

Druge objave u kategoriji