Search

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo: Coaching na radnom mjestu kao metod za unapređenje usluga za nezaposlene

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu provedbe Reformskog paketa provodi obuke za zaposlenike sa ciljem njihovog osposobljavanja za rad prema novom modelu. Također, tokom implementacije YEP je prepoznao potrebu za drugačijim pristupom kao što je coaching na radnom mjestu. Savremena istraživanja i praksa prepoznaju coaching kao najbolji način poticanja ljudi na ostvarenje njihovih potencijala. Ova metoda omogućava da se produbi profesionalni i osobni razvoj zaposlenika u cilju efikasnijeg riješavanja problema sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali i daju objektivne preporuke šta je neophodno unaprijediti kako bi se postizali bolji rezultati i ukupni ciljevi organizacije.

Zaposlenicima Biroa Novi Grad u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas je pruženja coaching podrška tima Projekta zapošljavanja mladih u odnosu na alate i vještine kada je u odnosu na savjetodavne procese kao što je izrada Indvidualnog plana zapošljavanja.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) će uz podršku Vlade Švicarske slijedom rezultata TNA i nalaza coaching posjeta izraditi plan obuka za unapređenje ljudskih resursa  JUSZZKS, a sve sa ciljem da se postignu institucionalni ciljevi ove Službe, a to su kvalitetnije usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica. 

Biro Novi Grad-savjetodavni rad sa nezaposlenom osobom

 

Druge objave u kategoriji