Search

Ambasadorica Švicarske u posjeti Urbanoj farmi “Mojmilo”

Vlada Švicarske već dvije decenije pruža podršku Bosni i Hercegovini u cilju unapređenja ekonomskog i institucionalnog okvira kako bi se na taj način doprinijelo boljim prilikama za građane i građanke, a sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) aktivno utiče na razvoj Javnih službi za zapošljavanje koje su  ključne inistitucije na tržištu rada te neprikosnoveno podržava inovativna rješenja koja mogu doprinijeti stvaranju radnih mjesta.

Jedna od inicijativa koje doprinose kreiranju radnih mjesta je i Projekat Urbane poljoprivrede u Općini Novi Grad Sarajevo –  koncept koji je baziran na uzgajanju, preradi i distribuciji hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.

Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu te ja koncipirana tako da osigurava zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika te jača veze među stanovnicima.

Tipični način proizvodnje u urbanoj poljoprivredi je biointenzivna metoda – kojom se na ograničenim površinama proizvode velike količine organske hrane.

Danas su oglednu farmu posjetili nj.E Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo g. Semir Efendić kao i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr. Ranko Markuš kako bi se na licu mjesta uvjerili u napredak u implementaciji Projekta Urbane poljoprivrede, a puni rezultat ove inicijative očekuje se naredne godine.

Dr. Markuš je u izjavi medijima naglasio da pored Općine Novi Grad, Urbana dobra su pokrenutta i u Banjaluci i u Tuzli, kao i da se u Novom Gradu očekuje 15 zaposlenja, od kojih je do sada ostvareno 6. Ukupna vrijednost ovih aktivnosti je blizu 600.000 KM, a sva zaposlenja su obavljenja putem posredovanja Biroa Novi Grad. Na kraju svoga obraćanja novinarima je podsjetio da se trenutno radi i na uspostavljanju Biroa Novi Grad na novoj lokaciji, te da će to biti jedan od najreprezentativnih biroa u Gradu Sarajevu, koji će nezaposlenim osobama pružati mnogo kvalitetnije usluge. 

 Realizacija projekta omogućena je uspostavom Lokalnog partnerstva za zapošljavanje između JP Lokom doo u vlasništvu općine Novi Grad Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih-YEP koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske. 

Druge objave u kategoriji