Search

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo: Karijerno usmjeravanje učenika

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U prostorijama Službe u protekle dvije sedmice održane su jednodnevne radionice za pedagoge i psihologe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Cilj saradnje sa obrazovnim institucijama je da stručni saradnici u školama koji direktno rade sa učenicima, dobiju određena saznanja o potrebama na tržištu rada, stanju na evidencijama nezaposlenih i važnosti adekvatnog izbora zanimanja odnosno nastavka školovanja učenika, uključujući i priručnik “Zumiraj zapošljavanje mladih”, izrađenog u okviru Projekta YEP koji korištenjem audio-vizuelnih materijala omogućava interaktivni čas sa učenicima  srednjih škola na temu karijerne orijentacije. 

Prezentovane sadržaje, kao i dobijene informacije će koristiti u svom budućem radu, a sve u cilju potpunijeg informisanja i karijernog usmjeravanja učenika.

Karijernim usmjeravanjem učenika pomaže se pri odabiru daljnjeg smjera obrazovanja ili budućeg zanimanja. Kroz ovakve aktivnosti nastoji se dodatno razvijanje vještina i talenata, ukazivanje na područja daljnjeg usavršavanja.

Svim učesnicima na radionici prezentovani su konkretni sadržaji i podijeljeni radni materijali za praktičan rad sa učenicima. Naročita pažnja, posvećena je vještinama i kompetencijama te mogućnostima razvijanja istih kod učenika. 

U radionicama su učestvovali pedagozi i psiholozi iz 53 osnovne škole i  25 srednjih  škola.Učesnici su ovakav vid saradnje sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo ocijenili vrlo poželjnim, a metodologiju rada kao i tehnike prenošenja znanja i informacija kao iznimno uspješne te izrazili želju da se u budućnosti nastavi sa ovim aktivnostima. Podsjećanja rada, promjena u pristupu Službe da se umjesto direktnog obilaska škola i održavanja časova profesionalnog informisanja pristupi strateški i integrativno je nastala na inicijativu Projekta YEP prije par godina, nakon čega je Služba u potpunosti preuzela novi pristup i nastavila ga implementirati i nadograđivati shodno novim iskustvima u radu.

Izvor: https://szks.ba/ i yep.ba 

Druge objave u kategoriji