Search

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nastavlja sa provedbom programa Kluba za traženje posla

Kako je i najavljeno, u februaru 2018. godine počinje sa radom druga grupa u Klubovima za traženje posla, na 7 lokacija u biroima: Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Ilijaš, Vogošća i Hadžići. Služba za zapošljavanje KS poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe koje se  vode na evidenciji  nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo da posjete svoje pćinske biroe i dobiju dodatne infromacije.

Klubovi počinju sa radom 05.02.2018. godine od 13:30 do 16:00 sati. 

Uvjeti za besplatnan program podrške u traženju posla u Klubovima za traženje posla su:

  • da je nezaposlena osoba minimalno 6 mjeseci na evidenciji za nezaposlene osobe u Kantonu Sarajevo
  • da ima od 18 do 30 godina starosti

S obzirom da se radi o programu koji traje više radnih dana JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo je kroz svoje aktivne mjere zapošljavanja obezbijedila novac za kartu (u iznosu cijene mjesečnog kupona za sve zone u Kantonu Sarajevo) za nezaposlene osobe. Novac će biti uplaćen na račun člana Kluba za traženje posla nakon završenog programa. 

Izvor: https://szks.ba/vijesti/sluzba-za-zaposljavanje-kantona-sarajevo-nastavlja-sa-aktivnostima-klubova-za-trazenje-posla/

Druge objave u kategoriji