Search

Zaustavljen pad nezaposlenosti, dvije trećine nezaposlenih imaju manje od SSS

Na dan 31.12.2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 475.084 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 465 osoba ili 0,10%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 257.218 ili 54,14% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 983 osobe (0,85%), a povećala se u Federaciji BiH za 473 osobe (0,13%), i u Brčko distriktu BiH za 45 osoba (0,41%),

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2017. godine:

NKV radnika je 129.175 ili 27,19%,

PKV 8.025 ili 1,69%,

KV 155.170 ili 32,66%,

VKV 2.220 ili 0,47%,

NSS 1.211 ili 0,25%,

SSS 133.114 ili 28,02%,

VŠS 6.873 ili 1,45% i

VSS 39.296 ili 8,27%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,66%, te radnici sa SSS 28,02%. 

U decembru je brisano ukupno 14.822 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 8.526 osoba.

Istovremeno je za 8.194 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.616 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2017. godine, brojzaposlenih osoba u BiH iznosio je 754.817, a od toga 315.706 žena. U odnosu na oktobar 2017. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,3%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2017. godine iznosila je38,6% i u odnosu na oktobar 2017. godine smanjila se za 0,2 postotni poen.

Druge objave u kategoriji