Search

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – sinergijom ka realizaciji mogućnosti za nezaposlene

Jučer je u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo održan sastanak sa predstavnicima švicarskih projekata – predstavnikom  trening centara Gastroid Programa Prilika Plus i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koje podržava Vlada Švajcarske. Fokus sastanka je bio na nedavno objavljenom pozivu za obuke u trening centru Gastroid koji u saradnji sa opštinom Novi Grad nudi mogućnost za mlade u dobi od 18 do 30 godina koji se nalaze na evidenciji biroa, a koji bi učešćem u obuci za certificirane konobare/ce dobili šansu da se nakon toga zaposle.

Tokom sastanka dogovorena je aktivnija podrška Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo koja će se ogledati u pažljivijoj i adekvatnijoj selekciji potencijalnih kandidata, naročito iz savjetodavnog procesa (i individualnog i grupnog-Kluba za traženje posla)  sa obzirom da je poziv za obuku naišao na slab odziv mladih te je također bilo govora o planiranju sajma zapošljavanja koji će organizovati JUSZZKS u oktobru, a na kojem je predviđeno učešće većeg broja poslodavaca iz IT sektora i sektora ugostiteljstva i hotelijerstva sa obzirom da je služba u saradnji sa poslodavcima prepoznala ova dva sektora kao potenicijal za zapošljavanje većeg broja osoba.

Druge objave u kategoriji