Search

Studijska posjeta: Privatna organizacija za aktivne mjere zapošljavanja – Lernwerk Turgi

Delegacija iz BiH, predstavnici rukovodstva javnih službi za zapošljavanje danas su u posjeti privatnoj organizaciji – Lernwerk Turgi koja realizuje aktivne mjera zapošljavanja. Cilj posjete je da se učesnici upoznaju sa sistemom saradnje između privatnog i javnog sektora u pogledu implementacije aktivnih mjera zapošljavanja, sistemom finansiranja, inovativnih pristupa koje koriste. 

Lernwerk Turgi se fokusira na nekoliko ključnih oblasti:

  • radna integracija za osobe koje traže zaposlenje 
  • profesionalna integracija za tinejdžere i mlade
  • socijalna integracija za dugoročno nezaposlene (i migrante) 

Cilj ovog vida podrške u Lernwerk Turgi jeste da se pruži integracija odraslih na tržište rada, ali i podrška mladima da dobiju adekvatne prilike za stažiranje, sticanje radnog iskustva. Dugoročno nezaposleni mogu dobiti prilike za stalno zaposlenje u socijalnim preduzećima. 

Delegacija iz BIH će boraviti u Švicarskoj do petka, te je cilj da se u petodnevnoj studijskoj posjeti upoznaju sa sistemom zapošljavanja, načinom implementacije aktivnih mjera zapošljavanja, inovativnih pristupa i korištenjem privatnih ponuđača u realizaciji aktivnih mjera, socijalnim preduzećima a sve sa ciljem da dobre prakse prenesu u svoje matične službe. 

U nastavku foto-galerija današnje posjete:

 

Druge objave u kategoriji