Search

Studijska posjeta: SEB Cirih Job Plus

Tokom drugog dana studijske posjete u Švicarskoj, predstavnici javnih službi za zapošljavanje su posjetili SEB Cirih – Socijalne ustanove i preduzeća, i tom prilikom u drugom dijelu dana se upoznali sa vrstama motivacionih semestara (SEMO) koje provode, metodologiji individualnog i grupnog rada sa mladima. 

Odjeljenje za radnu integraciju unutar SEB Cirih podrazumijeva spektar aktivnosti za odrasle i tinejdžere. Cilj ovog programa je profesionalna i socijalna integracija učesnika. 

Također, SEB Cirih nudi dugoročno nezaposlenim osobama plaćeni dobrotvorni rad, sticanje dodatnog obrazovanja ili volonterski posao. Kad su u pitanju programi za mlade i osobe sa invaliditetom, oni su u potpunosti prilagođeni njihovim potrebama.

 

Druge objave u kategoriji