Search

Swiss Partners Day održan danas u Sarajevu

Danas se u Sarajevu održava sastanak partnera Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Cilj sastanka je usklađivanje djelovanja kroz primjenu zajedničkih strateških pristupa kao i primjena jednakih procedura u implementaciji projekata podrške u BiH.

Imperativ je osiguranje i aktivno promoviranje sinergijskog djelovanja svih partnera SDC-a. U okviru opšteg cilja djelovanja SDC u Bosni i Hercegovini. Švajcarska doprinosi tranziciji BiH ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji i decentraliziranom, demokratskom političkom sistemu, sa dugoročnijom perspektivom evropskih integracija.
U fokusu današnjeg sastanka je socijalna inkluzija što podrazumjeva jednak i fer odnos prema svim ciljnim grupama kao i procedure javnih nabavki kako bi svi akteri koji sarađuju u okviru švajcarske saradnje na transparentan način djelovali u provedbi različitih projekata podrške.

 

 

Druge objave u kategoriji