Search

U 2019.godini razvoj lokalnih paktova zapošljavanja i udruživanje sredstava sa opštinama

Kroz svih sedam programa zapošljavanja definisanih akcionim planom prednost je data realnom sektoru, kazala je Mira Vasić, pomoćnik ministra rada i boračko invalidske zaštite komentarišući zaključke sa sastanka na kojem je razmatran plan zapošljavanja u RS za 2019. godinu, te dodala da će u utorak biti raspisan javni poziv za poslodavce kao i za sve nezaposlene.

“Akcenat stavlja na ciljne grupe, a jedna od novih ciljnih grupa obuhvaćena programom su žene žrtve torture rata”, kazala je Vasić

Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS pozvao je poslodavce i druge zainteresovane građane da se prijave na javni poziv.

“Prošle godine je našim programom obuhvaćeno 5.200 lica”, naveo je Vujičić.

U saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) će se ove godine pilotirati program udruživanja sredstava između opština i Zavoda za zapoišljavanje, što treba postati novi metod realizacije programa zapošljavanja, a sam problem nezaposlenosti će na jednakim osnovama dijeliti Zavod sa lokalnim zajednicama. Raspoloživa sredstva biće veća, a programi ujednačeni, dok će Zavod i dalje nositi epitet jedine stručne službe koja se bavi pitanjima zapošljavanja u Republici Srpskoj. 

Druge objave u kategoriji