Search

U Trebinju javna rasprava o nacrtu Strategije zapošljavanja: Socijalno Vijesti i reforma Zavoda

U Trebinju se danas održava Javna rasprava o Strategiji zapošljavanja Republike Srpske za period 2016-2020 što je događaj koji se organizuje u više gradova RS-a, a u skladu sa zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske koja se službenim zaključkom oprijedijela da se Nacrt strategije zapošljavanja  uputi na javnu raspravu, jer se ovim važnim strateškim dokumenetom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja  za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije, ali i zainteresovani pojedinci. Kao i do sada javnu raspravu su vodili predstavnici ministarstva Mira Vasić i dr. Rajko Kličković, uz stručnu podršku prof. dr Rajko Macura i dr. Ranko  Markuš.

Tokom održanih Javnih rasprava u Banja Luci i Istočnom Sarajevu istaknuta je važnost ovog dokumenta te su se slični argumenti mogli čuti i danas u Trebinju pa je fokus interesa prisutnih  bio na neophodnoj daljoj reformi tržišta rada odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske  koji ima ključnu ulogu u provedbi aktivnih mjera zapošljavanja koje bi ubuduće trebale biti dizajnirane na način da podrže razvoj socijalnog preduzetništva.

Ono što se moglo čuti toko javne rasprave je da su u toku izmene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske, kao  i zakonskih riješenja u odnosu na vođenje evidencija nezaposlenih osoba. Dugoročno je jako bitno, a Strategija zapošljavanja 2016-2020 jeste dokument kojim će za duži vremenski period biti definisani pravci djelovanja u mnogim segmentima pa i u oblasti tržišta rada, da se Zavod za zapošljavanje “rastereti” administriranja zdravstvenog osiguranja kao i  da se napravi razlika u pružanju usluga osobama kojima su usluge Zavoda zaista potrebne od onih koji su na evidencijama zbog ostvarivanja “pasivnih” prava.

Podršku realizaciji javnih rasprava pružila je Vlada Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu uspostavljanja šire strateške saradnje YEP-a sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS. Strategija zapošljavanja je iznimno važan dokument koji za naredni četverogodišnji period predviđa veliki broj intervencija u oblastima pravnog okvira (naročito povezanost sa sistemom obrazovanja), poslovnog okruženja i zapošljavanja u privredi te podrške preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu.

Naredne sedmice Javna rasprava će biti držana prema sljedećem rasporedu:

Ред.број мјесто локација датум вријеме
1. Добој

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Скупштинска сала-Дом војске 20.06.2016. 10,00 часова
2 Добој

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Скупштинска сала-Дом војске 21.06.2016. 10,00 часова
3. Бијељина

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Скупштинска сала 22.06.2016. 10,00 часова
4. Бијељина

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Скупштинска сала 23.06.2016. 10,00 часова
5. Приједор

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Кино сала

   

24.06.2016.    10,00 часова
6.  Приједор

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Кино сала 24.06.2016.    12,00 часова

Druge objave u kategoriji