Search

Uloga javnih službi za zapošljavanje u realizaciji programa ¨Garancija za mlade¨

Projekat zapošljavanja mladih objavio je radni materijal Uloga JSZZ-a u implementaciji programa ¨Garancija za mlade¨.

Garancija za mlade novi je i inovativan pristup Evropske unije u rješavanju problema nezaposlenosti mladih. Načela ovog programa države EU prihvatile su u aprilu 2013. godine kao odgovor na visoku stopu nezaposlenosti.

Cilj Garancije je da sve osobe mlađe od 30 godina, unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja, dobiju kvalitetnu i konkretnu ponudu bez obzira na to jesu li prijavljeni na zavod za zapošljavanje ili ne. Pod kvalitetnom se podrazumijeva ona ponuda koja odgovara individualnim potrebama i vještinama mlade osobe i koja identificira individualni put mlade osobe ka integraciji na tržište rada.

U većini zemalja JSZZ-ovi su glavno tijelo zaduženo za implementaciju Garancije za mlade ali implementacija predviđa uključenje i širokog kruga aktera: javnih institucija, omladinskih i drugih NVO, socijalnih partnera, škola i centara za obuku.

Djelovanje JSZZ u implementaciji Garancija za mlade odvija se u nekoliko koraka te podrazumijeva osiguranje personalizovanog vođenja nezaposlenih mladih od strane savjetnika za zapošljavanje; individualnu procjenu prema potrebama na tržištu rada; organizaciju kratkoročnih programa obuke ili osiguranje mogućnosti za obavljanje prakse; proaktivni rad u školama i centrima za obuke; kreiranje programa podsticaja za poslodavce putem kojih se nude direktne subvencije radi osiguranja pristupa ¨prvom¨ poslu; subvencije za mlade na praksi (finansijska podrška za pripravnike); i mjere koje osiguravaju praktičnu i/ili finansijsku podršku mladim uspješnim preduzetnicima.

Implementacija Garancije za mlade je dovela do konkretnih promjena u većini JSZZ – od jačanja postojećih do potpune reorganizacije usluga i razvoja novih aktivnih mjera namijenjenih mladima. Modifikacija je uključivala ubrzanje procesa registracije, unapređenje i personalizaciju profesionalnog usmjeravanja koje pružaju savjetodavci, unapređenje u pogledu rokova, sadržaja kao i dostupnosti u smislu mogućnosti za obavljanje prakse i obuka

Može se zaključiti da Garancija ne garantuje posao, već predstavlja strukturnu reformu koja prvenstveno treba omogućiti brzu aktivaciju mladih osoba, kako bi nastavili svoje obrazovanje ili ostali povezani s tržištem rada. Kvaliteta ponuđenih aktivnosti i djelotvornost cjelokupne Garancije strogo će se pratiti i njihov učinak će se evaluirati već od 2015. godine.

Druge objave u kategoriji