Search

Unapređenje saradnje sa poslodavcima

Novi model rada sa korisnicima usluga javnih službi/zavoda za zapošljavanje u BIH (u nastavku JSZZ/ZZZ) temelji se na jačanju savjetodavnog rada sa nezaposlenim osobama – aktivnim tražiteljima zaposlenja ali i na unaprijeđenju  saradnje sa poslodavcima.

Kako bi se unaprijedila funkcija posredovanja, neophodno je jačati saradnju sa poslodavcima, te na strateškom i operativnom planu bolje planirati usluge. 

S tim u vezi, Projekat YEP je danas organizovao tematski sastanak sa svim predstavnicima javnih službi za zapošljavanje, a kako bi se na taj način uzela u razmatranje stanovišta svih lokacija u BiH, imajući u vidu da Projekat ima ostvarenu ili planiranu saradnju sa svim javnim službama za zapošljavanje.

Cjelokupna slika o saradnji sa poslodavcima će se na taj način reflektirati u metodološkom dokumentu koji je između ostalog jedan od zahtjeva kredita Svjetske banke u Projektu podrške zapošljavanju.

Do sada, Projekat YEP osim tematiziranja saradnje sa poslodavcima na Forumima službi zapošljavanja i otvaranja Centra za poslodavce u Kantonu Sarajevo, nije imao veće i značajnije aktivnosti tako da današnji sastanak predstavlja prvi sastanak koji je isključivo posvećen tematici saradnje sa poslodavcima.

Tematski sastanak uvodna je aktivnost namijenjena menadžmentu službi odogovornom za kreiranje strateškog pristupa i organizaciju saradnje sa poslodavcima,a slijedit će ga radionice sa osobljem službi zaduženim za operativnu realizaciju strateških aktivnosti. 

Druge objave u kategoriji