Search

Druga evaluacija individualnih planova zapošljavanja

U martu tekuće godine Projekat zapošljavana mladih (YEP) je organizovao radionicu na temu evaluacije individualnih planova zapošljavanja u sklopu koje su interne komisije službi/zavoda analizirale IPZ-ove te su prezentovani izvještajni principi i alati koje interne komisije koriste u daljnoj redovnoj procjeni. Usaglašeni su i periodi izvještavanja ali i otklonjene inicijalne nedoumice kada su posrijedi izvještajni principi. 

U cilju pružanja daljnje podrške službama/zavodima za zapošljavanje u realizaciji procjene kvalitete izrađenih individualnih planova zapošljavanja, ali i kao nastavak prethodno započetih aktivnosti Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je organizovao naprednu radionicu na temu evaluacije IPZ-ova a cilj iste je razmjena iskustava u sprovođenju procjene kvalitete izrađenih individualnih planova zapošljavanja i pripreme evaluacijskog izvještaja. 

U konačnici, cilj je što efikasnija primjena IPZ-a u praksi. 

Tokom radionice članovi komisije će, također, prezentovati ključne nalaze evaluacijskih izvještaja te imati priliku da iskustva i mišljenja razmjene sa drugim kolegama iz službi/zavoda, ali i da se o eventualnim nejasnoćama konsultuju sa YEP predstavnicima.

Moderator današnje radionice je vanjski ekspert Projekta gđa Meri Lorenčič. 

Podsjećamo, model evaluacije IPZ-ova se bazira na estonskom modelu procjene Individualnih planova, te je prilagođen kontekstu bh.javnih službi za zapošljavanje koje su u potpunosti preuzele i samostalno vrše evaluaciju planova, uz superviziju Projekta YEP. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji