Search

Unapređenjem ljudskih resursa ka efikasnijim uslugama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dvodnevna obuka, kojom su obuhvaćeni moduli u odnosu na novi model rada u sklopu Reformskog paketa koju provodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP) što podrazumijeva razvoj vještina u odnosu na izradu Individualnog plana zapošljavanje, osnovnih vještina trijaže, rada sa poslodavcima i sl. provedena je jučer i danas u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Ova obuka je predstavljala pripremu za primjenu novih alata u radu Zavoda odmah nakon što se sa radom započne na novoj lokaciji, a što je planirano za početak marta. Naredni koraci u razvoju ljudskih resursa biće produbljene, specijalističke obuke prema Planu obuka Zavoda i prema provedenoj TNA, a YEP će uz podršku Vlade Švajcarske fokus staviti na one module kojima se unapređuju vještine za provođenje posredničke uloge Zavoda – savjetodavne vještine, vještine rada sa nezaposlenima, znanja o tržištu rada itd. Također će biti nastavljena praksa da se jačaju interni kapaciteti Javnih službi za zapošljavanje putem metodologije “trening trenera” sve u cilju da se osigura neovisnost i samostalnost ovih insitucija na dugoročno održiv način. 

Druge objave u kategoriji