Search

UNDP raspisao poziv za jedinice lokalne samouprave za učešće u projektu LOD IV

Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za učestvovanje uprojektu Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV

Projekat „Jačanje lokalne demokracije IV – LOD IV“ finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

LOD IV poziva jedinice lokalne samouprave (JLS), koje nisu učestvovale u jednoj od prethodnih faza LOD projekta, da izraze interes za učestvovanje u sprovođenju projekta i pružanju podrške organizacijama civilnog društva (OCD). Svrha ovog poziva za izražavanje interesa je odabir najviše šest partnerskih JLS iz BiH kojima će biti obezbjeđena tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta sa ciljem jačanja međusobnih odnosa i održivog dijaloga sa civilnim društvom, kao i podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za projektno finansiranje OCD-ova.

Podnošenje prijava i rokovi

LOD IV poziva jedinice lokalne samouprave da učestvuju u ovompozivu za izražavanje interesa pod uslovom da ispunjavaju opće uslove za odabir koji su opisani u Smjernicama za podnosioce prijava. Kompletan materijal, uključujući Prijavni obrazac, je dostupan na: https://www.ba.undp.org.

Mole se JLS, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve dokumente za prijavu u zapečaćenoj koverti, u dva originalna primjerka u štampanoj formi, i u jednom elektronskom primjerku (CD ili USB), putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično, najkasnije do 02.10. 2014. godine do 17:00 sati, na adresu:

UNDP BiH

Projekat „Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV (LOD IV)“

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećim web adresama:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=17962

www.sogfbih.ba

www.alvrs.com

Druge objave u kategoriji