Search

Univerzitet u Sarajevu: Prezentacija YEP Inkubatora poslovnih ideja

Danas je u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu održana prezentacija YEP Inkubatora poslovnih ideja. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske u partnerstvu sa 33 lokalne zajednice (općine, gradovi i kantoni) realizira YEP inkubator poslovnih ideja.

U Kantonu Sarajevo program je fokusiran na studente Univerziteta u Sarajevu, sa konačnim ciljem kreiranja održivih radnih mjesta te osavremenjivanja Univerziteta u smjeru uvođenja preduzetništva u nastavni plan i program. U prvoj fazi, u toku 2018. godine, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom dat će se podrška studentima završnih godina svih fakulteta u okviru programa jačanja preduzetničkih vještina, podrška u izradi prototipa proizvoda i/ili usluga, mentorstvu u izradi poslovnog modela i biznis-plana, pravna i knjigovodstvena podrška u odabiru optimalnog pravnog statusa budućeg biznisa.

Nakon inicijalnog procesa inkubacije i stručne podrške YEP će, u partnerstvu sa Univerzitetom u Sarajevu i Vladom Kantona Sarajevo, najperspektivnijim poslovnim poduhvatima pružiti daljnju podršku. 

Program
10:00–10:10 Pozdravna riječ, prof. dr. Aida Hodžić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu
10:10–10:20 Uvodna riječ o inicijativi, prof. dr. Jasmin Halebić, ministar finansija Kantona Sarajevo
10:20–10:35 Prezentacija projekta „YEP inkubator poslovnih ideja“, predstavnik YEP projekta
10:35–10:50 Logički okvir i akcioni plan realizacije projekta na Univerzitetu u Sarajevu, prof. dr. Muamer Halilbašić, direktor Ekonomskog instituta Sarajevo
10:50–11:10 Diskusija (pitanja i odgovori)

Druge objave u kategoriji