Search

Uskoro i biro Stari Grad radi po novim procedurama u novim prostorijama

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon renoviranja biroa Ilidža uskoro počinje sa poslovima uređenja novog prostora za biro Stari Grad. Administrativne procedure su okončane i trenutno se radi na idejnom rješenju prostora koji će omogućiti efikasnu primjenu novih metoda rada sa klijentima.  Nove prostorije su preduslov za uvođenje šalterskog sistema, kao i adekvatnog individualnog i grupnog savjetovanja, ali i usluga za poslodavce. 

Biro Stari Grad je u proteklom periodu integrisao savjetodavnu funkciju u redovne poslovne procese, pa je tako tokom prošle godine više od 1.000 nezaposlenih novoprijavljenih uključeno u proces savjetovanja, a njih 80 je odjavljeno sa evidencije zbog zaposlenja. Nove prostorije će omogućiti prijatnije radno okruženje za savjetodavce, evidentičare i šefa biroa koji će steći dodatnu motivaciju i uložiti napore kako bi se svi alati i metode koristili, kao što su informativni seminari za novoprijavljene, izrada individualnog plana zapošljavanja, koji predstavlja alat koji savjetodavci koriste kako bi sa nezaposlenom osobom definisali aktivnosti koje će osoba preduzeti kako bi se integrisala na tržište rada.

Značaj aktivnog traženja posla i učešće u savjetodavnom procesu je prepoznala i Vlada Kantona Sarajeva kada su usvojili Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo tokom 2016.g. gdje je po prvi put u jednoj od mjera, uveden kriterij da korisnik aktivne mjere mora biti iz savjetodavnog procesa i mora imati individualni plan zapošljavanja napravljen u saradnji sa savjetodavcem u birou. U praksi to znači da će individualni plan zapošljavanja biti dogovor o mjerama koje su adekvatne za određenu nezaposlenu osobu, kao i da daje informaciju službama o potrebama nezaposlenih koje se mogu koristiti pri kreiranju adekvatnih mjera. 

Plan je da se u naredne dvije sedmice izradi idejno rješenje novog prostora, sačini predmjer radova i odabere izvođač koji će u relativno kratkom roku izvršiti sve neophodne radove. Važno je istaći da će biro Stari Grad do daljnjeg neometano funkcionisati na staroj adresi.

Vlada Švicarske će u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i ovaj put podržati odluku menadžmenta javne ustanove i pružiti svu neophodnu tehničku podršku, kako bi osigurali da se nove metode rada u potpunosti i adekvatno primjenjuju u svim biroima u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Trenutno stanje objekta u kojem će biti smješten biro Stari Grad:

SG 2 SG 3

SG 4 SG 5

SG 6

Druge objave u kategoriji