Search

YEP/IEEE: Sastanak mentora studentskih timova s ciljem nastavka razvoja inovacija

U prethodnom periodu Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske i u partnerstvu sa međunarodnim Institutom inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je organizovao  takmičenje mladih inovatora u razvoju inovativnih poslovnih ideja: YEP/IEEE 2016 Ideathon-Hackathon nakon čega je održana Konferencija  u decembru kada su predstavljene inovacije i odabrana najbolja među njima.  Danas je u Sarajevu u prostorijama Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održana radionica putem koje je nastavljena podrška mentorima studentskih timova.

U uvodnom dijelu učesnicima se obratio Edi Ćustović, profesor na renomiranom Univerzitetu „La Trobe“ u Melburnu, koji sa YEP timom radio na razvoju koncepta podrške mladim inovatorima putem YEP/IEEE 2016 Ideathon-Hackathona. Dr. Čustović i dr. Markuš su informisali pristune da je model jača uticaj tehničkog zanja koje IEEE ima i pomaže tranziciju od ideje prema komercijalnim proizvodima i uslugama drugorangirana od 37 inovacija za unaprijeđenje rada IEEE. Direktori IEEE su odlučili da se i 2017.godine organizuje YEP/IEEE Ideathon-Hackathon u Bosni i Hercegovini, a da se nakon toga pristup širi i u druge zemlje širom svijeta. Posebno je kao značajna ocjenjena uloga lokalnih partnera, odnosno YEP-a, er bi bez te podrške bilo nemoguće da se Kongres organizuje. 

Tokom današnje radionice fokus je bio na dosadašnjim iskustvima tokom procesa  razvoja ideja, rada sa studentima i drugim preprekama sa kojima su se timovi susretali. Mentori su iskazali veliko zadovoljstvo cijelim procesom, ali su istakli i nekoliko tačaka gdje bi se novi ciklus rada IEEE/YEP mogao unaprijediti. 

U drugom dijelu sastanka, ali i u narednom periodu YEP će pružiti dalju podršku koja će se ogledati u stručnom doprinosu u izradi poslovnih planova koji će sadržavati i detaljan finansijski plan kako bi se u ranoj fazi prepoznala održivost predloženih inovacija, dok je za tri inovacije dogovoren nastavak pružanja finansijske podrške u razvoju prototipova kao važnog koraka ka komercijalizaciji ideje. 

Druge objave u kategoriji