Search

YEP priča o uspjehu: Kroz obuku direktno do zaposlenja

Odsustvo informacija o stanju na tržištu rada ali i platforme kojom bi se omogućila međusobna komunikacija poslodavaca i nezaposlenih mladih ljudi svakako da je jedan od razloga koji doprinose stepenu nezaposlenosti mladih u BiH. Mladi ne znaju mnogo o stanju na tržištu rada a ponekad nisu spremni da se samostalno angažuju kako bi saznali nešto više. U namjeri da pomognu u rješavanju ovog problema, YEP je u okviru Programa lokalnih inicijativa podržao projekat „Obuči se, zaposli se“ Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative koji ima za cilj unapređenje konkurentnosti mladih na tržištu kroz praktičnu obuku. U organizaciji i provođenju obuke direktno učestvuju i poslodavci.

Koncept projekta jeste da okupi mlade nezaposlene ljude, spremne da uče i zainteresovane da traže posao, i da ih kroz praktično upoznavanje uvede u svijet drvoprerade i proizvodnje namještaja, čineći ih tako konkurentnijim na tržištu rada u sektoru koji je zastupljen u privrednoj strukturi BiH. Iako kod mladih ljudi postoji određena doza skepticizma na slične inicijative kao i odsustvo strpljenja i razumijevanja da se sve stvari ne dešavaju preko noći, osoblje projekta je uspjelo da okupi grupu mladih koji su bili zainteresovani za obuku.

Kako bi se mladi praktično susreli sa poslovnim operacijama u sektoru drvoprerade i proizvodnje namještaja, svoja vrata otvorilo je preduzeće d.o.o Eco Line iz Petrova. Proces obuke trajao je 12 dana i u tom period mladi su imali priliku da se upoznaju sa prirodom posla u procesu proizvodnje namještaja, da sebe nametnu i dokažu poslodavcu kao pouzdanog i odgovornog radnika. Majske poplave koje su zadesile grad Doboj i opštinu Petrovo privremeno su prekinule proces obuke ali  ga nisu zaustavili kao ni interes za obukom kod mladih. Nakon par dana pauze usljed prekida putne komunikacije između Doboja i Petrova, obuka je nastavljena i mladi, učesnici obuke, iako sami pogođeni poplavama, nastavili su sa obukom koju su uspješno okončali.

Da se za posao mora boriti i biti uporan primjer je i Nataša Ilić koja je za poslom tragala duže vrijeme. Nakon niza prijava na različite konkurse, Nataša je odlučila da uzme učešće i u ovom pozivu. Iako je to značilo svakodnevno putovanje od 60-tak kilometara, Nataša je istrajala u obuci i na kraju to je rezultiralo njenim zaposlenjem u preduzeću d.o.o. Eco Line iz Petrova. Nakon obuke i prvog mjeseca radnog angažmana Nataša je zadovoljna svojim poslom i poslodavcem. Stekla je nove kolege i prijatelje kao i prva iskustva u radu. Svojim prijateljima i poznanicima će preporučiti da se prijave za učešće u narednim krugovima obuke. Iz vlastitog iskustva im može potvrditi da u ovom programu, trud uložen u obuku može rezultirati i zaposlenjem.

Druge objave u kategoriji