Search

Uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bihać!

Danas je u Bihaću potpisan ugovor o uspostavi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bihać. U radu partnerstva učestvuju Grad Bihać, JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, Projekat zapošljavanja mladih (YEP)/GOPA mbH, Švicarski Caritas i udruženje ABC Bihać.

U okviru Lokalnog partnerstva pokreće se i realizacija projekta urbane poljoprivrede. Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić potpisao je danas zajedno sa Mersihom Felić, ispred Švicarskog Caritasa sporazum na osnovu kojeg će se implementirati ovaj projekat.

Prema riječima Mersihe Felić, ispred Švicarskog Caritasa, projekat je vrijedan oko 100.000 KM, a biti će finansiran od strane Švicarskog Caritasa (80%) i YEP/GOPA mbH, predstavništvo u BiH (20%).

„Svrha potpisivanja sporazuma je uspostava Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) u gradu Bihaću, kao osnov za stvaranje preduvjeta za lokalno zapošljavanje ljudi i kreiranje prihoda sa posebnim osvrtom na razvoj modela urbane poljoprivrede i poljoprivrede uopšteno. Specifični cilj projekta je zapošljavanje 10 mladih ljudi, starosti 18-35 godina, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih“ – istakla je Felić, dodavši da će projektne aktivnosti trajati od 01.08.2018. do 31.03.2020. godine.

„Grad Bihać će u sklopu ovog projekta obezbjediti oko 2 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta i pružiti besplatnu savjetodavnu podršku korisnicima projekta uz pomoć agronoma gradske uprave. Ovaj projekat je za nas izuzetno važan jer je dobar način da kroz implementaciju određenih sredstava od strane naših partnera zaposlimo mlade osobe i pokušamo zaustavitri taj negativni trend odlazaka iz naše zemlje u potrazi za poslom“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Uspostava Urbane farme Bihać, jedna je u nizu aktivnosti YEP-a na promociji ovog vida poljoprivrede u svrhe kreiranja novih radnih mjesta. Podsjećamo, YEP je podržao i uspostavu urbanih farmi Banja Luka, Tuzla, Sarajevo i Mrkonjić Grad. U toku realizacije ovih aktivnosti ostvarena je saradnja sa većim brojem partnera kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO), Švicarski Projekat mentalnog zdravlja, gradovi Banja Luka i Tuzla, Općine Novi Grad Sarajevo i Mrkonjić Grad i brojni drugi.

Druge objave u kategoriji