Search

Usvojen akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj – planirano zapošljavanje više od 4.000 osoba

Vlada Republike Srpske je nakon širih konsultacija sa ostalim socijalnim partnerima usvojila Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu koji je u skladu sa Strategijom zapošljavanja 2016-2020., a kojim će se realizovati sedam projekata, čija je vrijednost oko 15 miliona maraka. Plan Vlade je da ovim projektima bude zaposleno 4.800 ljudi. Јedan od najvažnijih projekata je projekat zapošljavanja u privredi putem podsticaja u privredi, uplaćenih poreza i doprinosa a za ovaj projekat biće izdvojeno pet miliona maraka. 

Osim ovih projekata biće realizovan i projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju posebnih ciljnih grupa, zatim projekat programa zapošljavanja izbjeglih i raseljenih lica i povratnika i projekat zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom, projekat zapošljavanja Roma i projekat obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske je pružio podršku realizaciji javnih rasprava koje su održavane u šest gradova tokom izrade Strategije zapošljavanja Republike Srpske, a u sklopu uspostavljanja šire strateške saradnje YEP-a sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS-a.
 

Druge objave u kategoriji