Search

Reformski paket: Uvodna obuka za evidentičare

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske preduzeo je niz koraka kako bi se strateški planirala i implementirala izgradnja ljudskih resursa Javnih službi/Zavoda za zapošljavanje. U prethodnom periodu je sukcesivno provođena obuka kojom su zaposlenici sticali znanja prema novom modelu rada, slijedom dinamike uvođenja Reformskog paketa. Dodatno su provedene obuke za specijalizirane savjetodavce – voditelje Klubova za traženje posla, obuke za provođenje metodologije “Zumiraj zapošljavanje mladih” kada je u pitanju karijerno informisanje i usmjeravanje učenika završnih razreda srednjih škola. Ono što je naročito važno da se nastoje ojačati interni kapaciteti ovih institucija pa je tako proveden “trening trenera” kako bi se osigurala održivost i osiguralo da službe “unutar kuće” mogu provoditi obuke, a ne da ovise o međunarodnim projektima što je do sada uglavnom bio slučaj. 

Nakon što su nedavno usvojeni Planovi obuka uz podršku YEP-a, u narednom periodu biće provedena obuka za jačanje komunikacijskih vještina kao i znanja u odnosu na standardizaciju procesa u svim bh Javnim službama za zapošljavanje. U obuku, na četiri lokacije će biti uključeni (cca 195 zaposlenika) zaposlenici koju obavljaju administrativne funkcije, a koji do sada nisu imali priliku da budu obuhvaćeni ovim vidom stručnog usavršavanja. 

Također će biti nastavljena praksa da se zaposlenici po završetku obuke testiraju i certificiraju što predstavlja dodatni vid provjere i validacije kvalitete provedene obuke. 

Druge objave u kategoriji