Search

Reformski paket: Finalizacija Strateškog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Na danas održanom sastanku sa predstavnicima JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, interne komisije na nivou Službe usvojen je nacrt Strateškog plana koji će se naredne sedmice prezentovati ključnim akterima, a nakon toga će uslijediti usvajanje na Upravnom odboru Službe za zapošljavanje TK. 

Uvažavajući značaj izrade strateškog plana za dalje plansko usmjeravanje razvoja Službe, ali i usklađivanja sa strateškim dokumentima iz oblasti zapošljavanja na svim nivoima vlasti, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona pokrenula je proceduru izrade ovog strateškog dokumenta, u čemu je punu podršku pružio Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se provodi uz podršku Vlade Švicarske. Nakon što dokument bude finaliziran,  on će biti osnova za sve dalje aktivnosti u radu JUSZZTK, a planom su obuhvaćeni i ciljevi razvoja i referentonom periodu kao i očekivani rezultati.

Dokument je baziran na Strategiji jačanja funkcije posredovanja javnim službama za zapošljavanje u FBiH i nacrtu Strategije zapošljavanja FBiH za period 2018.-2020. godina, ali sadrži i planirane aktivnosti koje će Služba realizovati u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih. 

 

Druge objave u kategoriji