Search

Veliki interes za YEP inkubator poslovnih ideja!

Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji u realizaciji programa podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja sa 32 lokalne zajednice a koje je upriličeno na Četvrtom Forumu službi zapošljavanja, 15.12.2017. godine u Sarajevu, u toku januara ove godine u svim uključenim lokalnim zajednicama objavljeni su javni pozivi potencijalnim preduzetnicima. U prvoj grupi gradova i općina u kojem je poziv objavljen, period planiran za prijave je već istekao i moguće je procijeniti nivo interesa koji je YEP Inkubator izazvao. U općini Novi Grad Sarajevo zaprimljene su 74 aplikacije od kojih za učešće u programu već odabrano najboljih 30. U Mostaru je evidentirano 58 prijava te je također formirana grupa najperspektivnijih poduzetnika koja će uskoro krenuti sa programom obuke. U Ilijašu je broj prijava premašio sva očekivanja (70) što je bio slučaj i u Zenici (66). Samo u navedenim sredinama, prvim u kojim je završen period prijava, evidenirano je ukupno 268 aplikacija. 

Atmosfera tokom potpisivanja ugovora sa načelnicima i gradonačelnicima tokom Foruma službi zapošljavanja u Sarajevu

Neočekivano veliki odziv je pored većih centara zabilježen i u manjim sredinama. Primjer je opština Čajniče u kojoj su evidentirane ukupno 34 aplikacije. Ovaj broj je naročito značajan obzirom na veličinu opštine (prema posljednjem popisu 4.895 lica – na YEP poziv se prijavilo 0,7% stanovništva Čajniča). 

Aplikacije iz Čajniča za YEP Inkubator poslovnih ideja

Ovakav odziv novih preduzetnika nije slučajan i predstavlja rezultat koordiniranog napora predstavnika lokalnih zajednica, javnih službi za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih na informisanju i motivisanju potencijalnih učesnika. U ovu svrhu organizovano je više prezentacija programa: u općinama Bugojno, Novi Grad Sarajevo, Centar i gradu Banja Luci. Na ovim događajima, u čijoj organizaciji su veliku ulogu odigrali JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i  JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (Filijala Banja Luka) učestovalo je više od 200 zainteresovanih. 

Prezentacija YEP Inkubatora poslovnih ideja u Birou za zapošljavanje Centar Sarajevo
Atmosfera pred prezentaciju YEP Inkubatora u Općini Novi Grad Sarajevo
Prezentacija YEP Inkubatora u Bugojnu

Početak aktivnosi na realizaciji programa YEP Inkubatora poslovnih ideja neposredno predstoji u velikom broju lokalnih zajednica. Pozivamo zainteresovane kandidate u sredinama u kojim je javni poziv još uvijek otvoren da se prijave i testiraju svoje poslovne ideje i lične sposobnosti. 

YEP će nastaviti redovno izvještavati o toku realizacije Inkubatora i realizaciji podržanih poslovnih ideja.

 

Druge objave u kategoriji