Search

Veliki odziv lokalnih zajednica za YEP Javni poziv za saradnju u podršci preduzetništvu

Posljednjeg dana oktobra ove godine, Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, objavio je Javni poziv lokalnim zajednicama, općinama/opštinama, gradovima, grupama općina/opština i kantonima, za iskazivanje interesa za saradnju u realizaciji programa podrške preduzetnicima.

Ponuđeno partnerstvo podrazumijeva zajedničko planiranje, animiranje potencijalnih preduzetnika, realizaciju programa obuka i mentorstva u razvoju poslovnih planova te investiranje u registraciju i pokretanje novih poslovnih poduhvata.

Javni poziv za iskazivanje interesa istekao je juče (20.11.2017). Prema prvim podacima, lokalne zajednice su pokazale zavidan interes za učešće u programu! YEP je primio prijavu sa ukupno 21 lokacije, koja zauzimaju prostor od 33 općine/opštine.

Prijavljene lokacije na kojim će biti organiziovan program podrške su:

 1. Grad Banja Luka
 2. Lopare, Ugljevik
 3. Srebrenica
 4. Bosanski Petrovac
 5. Jezero, Jajce, Mrkonjić Grad, Petrovac-Drinić
 6. Novi Grad -Sarajevo
 7. Grad Mostar
 8. Gradiška, Laktaši
 9. Istočna Ilidža
 10. Rudo, Višegrad, Čajniče, Novo Goražde
 11. Novo Sarajevo
 12. Kladanj
 13. Lukavac
 14. Ilijaš
 15. Zenica
 16. Kakanj
 17. Visoko
 18. Kanton Sarajevo
 19. Bugojno
 20. Centar Sarajevo
 21. Prijedor
 22. Trebinje
 23. Bijeljina

Lokalne zajednice koje su iskazale interes za zajedničku realizaciju YEP Inkubatora poslovnih ideja (obojene crvenom bojom)

Na svakoj od 21 prijavljene lokacije planirano je formiranje grupe od 25 kandidata sa poslovnim idejama. Ukupno se očekuje da u program podrške u 2018 godini uđe preko 500 poslovnih ideja. Formiranje prvih preduzeća, po okončanju programa podrške, planirano je u drugoj polovini 2018. godine.

Druge objave u kategoriji