Search

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo: Coaching podrška savjetodavcima Biroa Ilidža i Novo Sarajevo

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u okviru Projekta zapošljavanja mladih koji podržava Vlada Švajcarske je prva služba u FBiH koja je započela sa procesom reforme 2013/2014 godine,  tada u birou Novo Sarajevo koji je postao i nukleus reforme nakon čega je uslijedila primjena novog modela u cijeloj službi, ali i širenje koncepta u druge kantonanalne službe. Fokus reforme je bio na uvođenju novih metoda rada sa nezaposlenima, unaprijeđenje infrastrukture kao i obuka za zaposlenike, uvođenju sistema za praćenje učinaka itd.

Kako bi se napravio iskorak i nadalje podigao nivo usluga  – naročito savjetodavnih (individualno savjetovanje)  danas je zaposlenicima Biroa Ilidža i Novo Sarajevo pružena coaching podrška u odnosu na individualno savjetovanje i izradu Individualnog plana zapošljavanja. Evropska praksa pokazuje da uvođenje seta alata i elemenata u procesu reforme u nekoj  instituciji zahtjeva produbljenu podršku koja se ogleda u praćenju uposlenika na radnom mjestu odnosno u objektivnoj procjeni kvalitete novouspostavljenih procesa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti i efektivnosti novog modela rada.  

Druge objave u kategoriji