Search

Vijesti Novo Sarajevo postao nukleus reforme u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH

Vijesti Novo Sarajevo je razvijen sa izrazito inovativnom notom, te je na sasvim novi i do sada neuobičajeni način organizovao rad Službe za zapošljavanje sa svojim klijentima – nezaposlenim licima i poslodavcima. Radi se, dakle o OGLEDU (pokušaju), koji može, a ne mora da bude obrazac za buduće ponašanje službenika biroa, odnosno cijele Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Vijesti Novo Sarajevo je postao nukleus reforme i danas se svi biroi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo pripremaju da krenu sa procesima testiranim u Oglednom birou. S obzirom na specifične infrastrukturne zahtjeve reforma će se sprovoditi u nekoliko faza, a u prvoj fazi će prakse Oglednog biroa preuzeti biroi koji imaju minimum infrastrukturnik uslova.

Na zahtjev menadžmenta Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u proteklom periodu su bili angažovani eksperti Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Mike Chambers (bivši direktor Fondacije Princa Čarlsa) i Zdenka Kovač (bivša direktorica Zavoda za zapošljavanje Slovenije). Ova dva eksperta su pripremali teren za širenje praksi Oglednog biroa u još dva biroa Hadžići i Centar, koja će se pokrenuto do polovine mjeseca maja.

Pored Kantona Sarajevo i Tuzlanski kanton je iskazao interes za reformu službe u skladu sa metodologijom razvijenom od strane švajcarskog Projekta zapošljavanja mladih (YEP), dok je Strategija jačanja funkcije posredovanja u FBiH u potpunosti uvažila sva dostignuća projekta.

Cilj je da ogledne metode rada postanu po svojoj osnovnoj šemi i organizaciji nauobičajeni način rada službi za zapošljavanje u FBiH, a da biro Novo Sarajevo postane Ugledni biro, koji će te metode sprovoditi na jednom višem i kvalitetnijem nivou. U njemu procedure više neće biti potpuno nove i nepoznate, već široko rasprostranjene, ali s obzirom na činjenicu da je reforma krenula iz Novog Sarajeva aktivnosti će biti pripremljene i realizovane na uzoran način, tj. za ugled drugima i može da posluži za primjer.

Druge objave u kategoriji