Search

Vijesti promovišu omladinski aktivizam

Zavod za zapošljavanje RS je uključivanjem Klubova za traženje posla u biroe unio novu dimenziju u radu savjetodavaca i tako omogućio nezaposlenima podršku u zapošljavanju povezivanjem sa svim akterima na tržištu rada, uključujući i volonterizam i omladinski angažman. Klubovima, koji su aktivna mjera Zavoda za zapošljavanje, se nastoji pomoći mladima u sticanju i unapređenju vještina traženja posla, podstiču se mladi da se aktiviraju i kroz druge oblike radnog angažmana, te da kroz omladinski rad steknu dragocjeno iskustvo, ali i doprinesu društveno korisnom razvoju zajednice.

Upravo je savjetodavac Biroa Srbac koji vodi Klub za traženje posla omogućila omladinski angažman za učesnike Kluba. Naime prošle sedmice grupa učesnika iz Kluba se prijavila na objavljeni konkurs za prijem omladinskih radnika u Udruženju građana C.E.Z.A.R Srbac.  Nakon završenog prvog razgovora, svi mladi su ostavili odličan utisak, čemu su doprinijele i redovne aktivnosti Kluba, a posebno simulacije razgovora za posao kroz koje nezaposleni u grupi vježbaju na koji način da sebe predstave poslodavcu i odgovore na ponekad nezgodna pitanja poslodavaca.

srbac-cezar-1

Mladi svojim uključivanjem u rješavanje mnogih ključnih pitanja, mogu pozitivno uticati na poboljšanje vlastitog položaja, ali i cjelokupne zajednice. Kroz omladinski angažman mladi pokazuju da su ključni resurs svojih zajednica, uključuju se u odgovorne i izazovne akcije, i preuzimaju ulogu aktivnih građana.

Udruženje „C.E.Z.A.R.“ iz Srpca vrijedno radi na stvaranju boljih uslova za mlade u opštini Srbac. U ovom udruženju mladi na jednom mjestu mogu dobiti informacije vezano za stipendije, zapošljavanje, omladinske razmjene, volontiranje i slično, te koristiti i ostale resurse takozvanog „Infoaktiva“, poput besplatnog interneta, mini biblioteke, tehničkih kapaciteta za svoje aktivnosti i slično. Omladinskim angažmanom, mladi ljudi stiču organizacijske i liderske sposobnosti, praktična iskustva i aktivno sudjeluju u donošenju odluka. Mladi iz Kluba, koji su bili na razgovoru, u narednom periodu će biti angažovani kao omladinski radnici, voditelji novog ciklusa edukativnih i kreativnih radionica za djecu i omladinu, te konverzacijskog kursa engleskog jezika.

 

Druge objave u kategoriji