Search

YEP na Konferenciji „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

Danas se u Banja Luci održava konferencija na temu “Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja” čiji su organizatori Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Privredna komora Republike Srpske te Centar za inovacije, preduzetništvo i revitalizaciju preduzeća.

Konferencija ima za cilj da aktivira ključne aktere iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošljavanja mladih stručnih kadrova. Kao primarni rezultat  konferencije očekuje se uspostavljanje i jačanje saradnje navedenih sektora i  Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci s ciljem zajedničkog djelovanja u  osnaživanju privrednih mogućnosti i razvoja.

Široko je prihvaćen pristup po kome su inovacije i inovativnost jedan od ključnih pokretača konkurentnosti, od nivoa preduzeća, do nivoa nacionalne privrede. Inovativni menadžment odnosi se na unapređenje upravljanja procesima i resursima koji se koriste kako bi se tržištu isporučila vrijednost, i time omogućilo povećanje konkurentnosti i ukupnog poslovnog uspjeha kompanije. Od posebnog značaja su rješenja koja doprinose povećanju efikasnosti i efektivnosti proizvodnje i poslovanja, odnosno, zadovoljenju potreba tržišta.

Glavne tematske cjeline Konferencije su: Aktuelna ekonomsko-tehnološka kretanja, privlačenje stranih investicija, priprema većih investicionih projekata, novo radno zakonodavstvo, korištenje sredstava EU fondova, usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede, novi oblici zapošljavanja i dr.

U radu panela na temu “Poduzetničkim pristupom do korisnički orijentiranog  organizacionog modela javnih službi za zapošljavanje u BiH” učestvuje i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih dr Ranko Markuš koji će ovom prilikom prenijeti iskustva YEP-a u radu sa JSZZ koji već dulji vremenski period radi na refromi službi za zapošljavanje u BiH i uvođenju novog modela rada fokusiranog na klijente JSZZ – nezaposlene i poslodavce.

Kada su u pitanju aktivnosti YEP-a napori da se u BiH podrže i  inovativne  ideje i pristupi, nisu fokusirane jedino na JSZ pa će sa time u vezi u periodu od prvog do četvrtog decembra 2016.g. u Sarajevu u organizaciji Projekta zapošljavanja mladih i IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) biti organizovan 2016 IEEE Student & Young Professional Congress tokom kojeg će studenti i mladi profesionalci dobiti priliku da uče o  rješavanju izazova, koji su  nezaobilazni faktor i pokretačka snaga za promjene koje se mogu i trebaju destiti. Kroz razne tehničke i druge radionice,  predavanja stručnjaka iz cijelog svijeta kao i profesionalno umrežavanje i učesnici će dobti priliku da razvijaju  saradnju sa preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, ali i onih koji će u Kongresu učestovati iz cijelog svijeta.

Druge objave u kategoriji