Search

Više novca za nove projekte i zapošljavanje u Prijedoru

U budžetu grada Prijedora za 2015. godinu za podsticaje zapošljavanja namijenjeno je 418.250 KM ili za desetak hiljada više nego lani.

Za direktno podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja namijenjeno je 185.000 KM, za subvencionisanje kamata preko Fondacije za razvoj 120.000 KM, a za programe podrške podizanju staklenika, plastenika, štala i novih zasada voća 40.000 KM.

Za zapošljavanje mladih sa visokom stručnom spremom planirano je 17.000 KM, za podršku poslovnim udruženjima i klasterima 15.000 KM, a za programe obuke 14.500 KM. Za uvođenje standarda kvaliteta predviđeno je 12.250 KM, za preduzetničke inicijative žena 8.500 KM, za stručne usluge 5.000 KM, a za promociju privrednih potencijala grada 1.000 KM.  S ciljem privlačenja investitora iz gradskog budžeta se godinama finansira osnivanje, infrastruktura i uređenje poslovnih zona. U 2013. godini za te namjene bilo je predviđeno 247.500 KM, lani 110.000 KM, a u ovoj godini 50.000 KM. Strategijom razvoja Prijedora predviđeno je osnivanje pet industrijskih zona, od kojih je do sada u cjelosti zaživjela jedna – ona u krugu bivše fabrike “Celpak”.

Budžet grada Prijedora za 2015. godinu planiran je u iznosu 34.024.410 KM.

(Izvor: biznis.ba)

Druge objave u kategoriji