Search

Vlada Švicarske povećava pomoć ugroženom području

Sarajevo, 27.05.2014. godine – Vlada Švicarske obezbijedila je dodatnu financijsku, materijalnu i ekspertnu pomoć stanovništvu poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini. Švicarski vojni helikopter nastavlja sa opskrbljivanjem najugroženijih područja vodom, hranom i medicinskim potrepštinama, dok je na terenu pojačan specijalni tim stručnjaka sa instrumentima za ispitivanje i prečišćavanje vode za piće.

Kako bi osigurali humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu, Vlada Švicarske je obezbijedila iznos od preko 800.000,00 KM za pomoć Bosni i Hercegovini i Srbiji. Bosni i Hercegovini je stavljeno na raspolaganje dodatnih 240.000,00 KM.

Pored neophodne humanitarne pomoći Švicarska obezbjeđuje dodatnu podršku vladinim institucijama u poplavljenim područjima. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi švicarski tim od sedam stručnjaka za pitanja voda i zaštite okoliša, te jedan stručnjak za pitanja klizišta. Eksperti su na terenu i u toku je ispitivanje stanja kvalitete voda, eventualno ispuštanje štetnih materija iz industrijskih postrojenja oštećenih tokom poplava te ispitivanje stanja klizišta.

Vlada Švicarske ujedno je obezbijedila dva sistema za distribuciju vode za piće i set za čišćenje bunara koji su postavljeni u Maglaju i Doboju. Sistemom za distribuciju vode može se preraditi voda za piće za najmanje 10.000 ljudi, dok se set za čišćenje bunara koristi za dezinfekciju onečišćenih izvora vode. Fokus angažmana stručnjaka i opreme je očuvanje općeg zdravlja, prvenstveno sprječavanje izbijanja epidemija. Dvije dodatne mobilne laboratorije za bakteriološka ispitivanja će uskoro biti stavljeni u funkciju.

Od 20.05.2014. godine su dva švicarska vojna helikoptera jedan za drugim pod koordinacijom EUFOR-a angažirani u Bosni i Hercegovini. Do sada je obavljeno preko 80 letova, prevezeno 105 tona materijala i transportovano oko 150 osoba.

Vlada Švicarske će nastaviti da sarađuje sa nacionalnim institucijama i međunarodnom zajednicom u pružanju pomoći stanovništvu poplavljenih područja u skladu sa razvojem situacije na terenu. Pored toga, Švicarska će u sklopu svog tekućeg angažmana stajati na raspolaganju Bosni i Hercegovini i u fazi obnove zemlje.

Za pregled fotogalerije sa prizorima iz helikoptera prilikom dostave pomoći kliknite na narednu sliku:

P1040910

Druge objave u kategoriji